Arda Çocuk Evi'nde eğitim ağırlıklı olarak Etkin Öğrenme Methodu benimsenmekle birlikte, Yaratıcı Drama, Çoklu Zeka, Duygusal Zeka Gelişimi, gibi pek çok sistemin uygulanabilir kısımlarını programımızın içine adapte ederek, çocuklar için daha faydalı çalışmalar yaparak verilir. Bu çalışmaları yaparken, daha doğru uygulamalar yapabilmek amacı ile, eğitim kadromuzu meslek içi kurslarla daha da yeterli hale getiriyoruz.Okulumuzda haftada üç gün İNGİLİZCE çalışması yapıyoruz ve bu çalışmayı “ English Through Drama “ yani yaşayarak öğrenme metodunu kullanarak uyguluyoruz. On yıldır uyguladığımız bu yöntemle yabancı dil öğretme konusunda çok yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz.

Oyun
Biz çocukların gelişiminde oyun yemek içmekten daha değerlidir. Üç yaşından sonra çocuklar yalnız oyunları bırakıp arkadaşlarıyla (yaşıtlarıyla) oynamak isterler. Bu ancak yaşayarak öğrenilir. Ben Okulumda arkadaşlarımla beraber çok güzel oyunlar oynuyorum ve hayata hazırlanıyorum.
El Becerileri
Büyüyünce ellerimi iyi kullanabilen becerikli bir insan olmak istiyorum. Bunun için okulumda arkadaşlarımla birlikte kağıtlar kesiyoruz, katlıyoruz, yırtıyoruz, boncuklar diziyoruz, ip bağlıyoruz, düğme dikiyoruz, hamur yoğuruyoruz, lego oynuyoruz, parmak oyunları oynuyoruz. Buna benzeyen o kadar güzel şeyler yapıyoruz ki önümüzdeki yıl benim ellerim kendi ihtiyaçlarımı karşılayabilecek kadar becerikli olacak.
Şarkı ve Ritm
Dans ve müzik biz çocuklar için bir yaşam biçimidir. Bunun bilincinde olan okulumuzdaki eğitim uzmanları bizim bu konudaki gelişmemizi destekleyecek çok güzel ve eğlenceli çalışmalar yaptırıyorlar.
Anadili Etkinlikleri
İlkokula başladığımız zaman zorluk çekmememiz için bazı bilgileri önceden edinmemiz gerekiyormuş. Bunları öğrenirken bizim zorlanmadan yaşımıza uygun hazırlanmamız için benim okulum çok özel programlar uyguluyor. Kısacası bu işin bilincinde uzman bir kadrodan eğitim alıyoruz.
Matematik
Eğer oyun gibi uygulanabilirse Matematik öğrenmek hem çok zevkli hem de çocukların zekalarını geliştirici bir etkinlikmiş. Biz oyun oynadığımızı zannederken çok matematik öğreniyoruz, çoooook.
Geziler
Biz çok gezeriz! Nereleri mi? Her ay bir çocuk tiyatrosuna gideriz. Hava güzel olunca pikniğe, müzelere, çocuk eğlence merkezlerine gideriz. Ünitelerle ilgili postane, yaşlılar yurdu, itfaiye gibi geziler yaparız... Bu gezilere katılabilmem için annemin ve babamın izin vermesi gerekiyor.
Oyuncaklar
Yuva içinde her türlü oyuncaklardan bol miktarda var. Top havuzu, bisikletler, pedallı arabalar, zeka geliştirici tahta ve plastik oyuncaklar, kuklalar, bebekler, kocaman evler, daha neler neler... Bu oyuncaklar o kadar çok ki hepsini anlatmam mümkün değil, yaşamanız lazım. Ben bunlarla oynarken arkadaşlarımla paylaşmayı da öğreniyorum.